KiangMalingue

Back to News

Hong Kong Art Walk

[14.03.1201.01.70]

(Artists)

Fabien Mérelle, Tromarama, Wang Zhibo, Yuan Yuan

(Venue)

Hong Kong

14 March 2012
17:00 – 24:00

Enquiries: mail@edouardmalingue.com

Websites: www.hongkongartwalk.com