KiangMalingue

Back to Exhibitions

[18.03.23 – 06.05.23]

(Artists)

Zheng Bo

(Venue)

13/F, Blue Box Factory Building, 25 Hing Wo Street, Aberdeen, Hong Kong 

(More info to follow)